Get Adobe Flash player

Mielec , Zaleszany , Radomyśl nad Sanem - 5 wrzesień 2014 roku – Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z udziałem Pana Marszałka Władysława Ortyla i Pani Dyrektor WZUiMW

Przedmiotem spotkania były  sprawy związane z ochroną przeciwpowodziową  na terenie powiatów Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko.  Na te cele  Samorząd Województwa przeznaczył odpowiednie środki finansowe.  Obecnie  trwają prace  polegające na rozbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych min. na rzece San. W godzinach popołudniowych byliśmy w Radomyślu nad Sanem, gdzie realizowane jest zadanie San 1 - rozbudowa prawego wału rzeki San na długości 7,2 km na terenie gminy Radomyśl nad Sanem  oraz  na terenie gminy Zaleszany, gdzie realizowane jest zadanie San 2 na długości 5 km. W ocenie komisji prace przebiegają sprawnie i zgodnie z planem.  Zadania są finansowane z PROW . Planowany termin zakończenia robót  to maj 2015 roku.  Wierzę, że  realizacja  tych inwestycji  przyczyni się do poprawy stopnia zabezpieczenia przed skutkami powodzi na tym terenie.

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora