Rzeszów – 8 września 2014 – sesja zwyczajna Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Sesje Sejmiku są transmitowane bezpośrednio przez internet. Wszystkie podejmowane uchwały są publikowane na stronie internetowej Sejmiku http://www.sejmik.podkarpackie.pl/.