Niżankowice 7 września 2014 roku – IV edycja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa "granica 480"

Wydarzenie to jest  cyklicznym przedsięwzięciem  organizowanym na polsko- ukraińskim  pograniczu, przyczyniającym się do zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej a Europą Środkowo – Wschodnią.