23 październik 2014 roku – Kopki gmina Rudnik nad Sanem - Uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach imienia ks. Jerzego Popiełuszki i przekazania sztandaru

Z okazji  tej uroczystości pragnę  przekazać Pani Dyrektor, Nauczycielom,  Rodzicom  oraz Uczniom  gratulacje i najlepsze życzenia.
Życzę by patron Waszej Szkoły Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko obrońca praw człowieka, który był zawsze blisko ludzi potrzebujących i krzywdzonych , który uczył nas jak zło dobrem zwyciężać, był dla Wszystkich wzorem i autorytetem w codziennym życiu. 
Życzę, by  Szkoła  nadal się rozwijała, by uczniowie  osiągali jak najlepsze wyniki a Wszyscy  Nauczyciele mieli wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.