25 październik 2014 roku – Bojanów – uroczystość przekazania sprzętu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Bojanów

Wyposażenie Jednostek OSP z terenu Gminy Bojanów było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Gratuluję Wszystkim Strażakom OSP i życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość.