Jeżowe - 25 stycznia 2015 r - XIX przegląd kolęd i pastorałek.

W Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem odbył się XIX przegląd kolęd i pastorałek . Gratuluję Wszystkim   Wykonawcom i Uczestnikom .  Szczególne gratulacje i podziękowania składam  Panu Dyrektorowi  GOK za kultywowanie tradycji i kultury.