Get Adobe Flash player

12 kwiecień 2015 - Bojanów - Otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno – Adopcyjnego dla osób niepełnosprawnych na skutek wypadku.

Ośrodek jest prowadzony przez Caritas  Diecezji Sandomierskiej. W ramach realizacji projektu zostało wybudowanych dziesięć domów oraz wyremontowano dotychczasowe pomieszczenia. W ośrodku będą organizowane turnusy terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Serdecznie dziękuję Księdzu Bogusławowi Pitucha – dyrektorowi sandomierskiej Caritas za zaangażowanie w realizację tego projektu. Dziękuję także wszystkim, którzy pomagali i wspierali to przedsięwzięcie a szczególnie władzom samorządowym, Wójtom i Burmistrzom z powiatu Nisko i Stalowa Wola, z którymi miałam przyjemność współpracować i  wspierać tak potrzebną w naszym regionie placówkę.

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora