9 maj - 70 rocznica zakończenia II wojny światowej.

70 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Przez sześć lat Polska znajdowała się pod straszliwą okupacją niemiecką. Polacy ponieśli w czasie II wojny światowej największe straty. Zginęły miliony Polaków. Miliony Polaków utraciły także  dorobek życia, za który  nie otrzymali od Niemiec rekompensaty.  Słowa szacunku należą się Wszystkim, którzy przyczynili się do pokonania  hitlerowskich Niemiec. Nigdy nie możemy zapomnieć o strasznych cierpieniach  Polaków, o tych którzy życie  oddali za Ojczyznę, o tych którym skradziono dorobek życia, o tych którzy musieli emigrować z Ojczyzny. Zawsze pamiętajmy o tych, którzy walczyli za wolną Polskę. Historia jest nauczycielką życia. Wyciągajmy z niej właściwe wnioski na przyszłość, oby nigdy więcej Polacy nie  brali już udziału w żadnych wojnach.
Wszystkim  życzmy  pokoju i spokoju .