Nisko - 14 maj 2015 - Spotkanie z Marszałkiem Województwa w Nisku.

Z mojej inicjatywy do Niska przyjechał pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego na spotkanie z Wójtami i Burmistrzami. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Zarządu Powiatu Niżańskiego na czele ze Starostą. Celem spotkania było omówienie inwestycji, które będą realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i innych programów unijnych w latach  2015 – 2020. Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili swoje oczekiwania, które pokrywają się z moimi propozycjami, a które to przedstawiałam już kilka razy w czasie obrad Sejmiku. Najbardziej „boli nas” zbyt mała ilość inwestycji drogowych zwłaszcza na drogach wojewódzkich w powiecie Nisko, w porównaniu np. do tego co Pan Marszałek planuje w innych  regionach. W odpowiedzi na nasze postulaty Pan Marszałek trochę obiecał, ale większość inwestycji chce realizować dopiero po 2018 roku? Cieszę się, że Panowie Wójtowie, Burmistrzowie mogli zaprezentować Panu Marszałkowi swoje poglądy i postulaty, które ja w pełni popieram. Pan Marszałek również się do nich pozytywnie odniósł, za co dziękuję. Czy postulaty te przełożą się na konkretne decyzje ze strony Pana Marszałka i wniesione zostaną pod obrady Sejmiku propozycje konkretnych uchwał? Zobaczymy.