Jeżowe- Bojanów - Moje starania na forum Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 861 i budowy mostu w Bojanowie zostały uwieńczone sukcesem.

Moje starania na forum Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej  przynoszą  pierwsze sukcesy. Jeszcze w tym roku /we wrześniu/ ma zostać ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej numer 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki, na odcinku od skrzyżowania  w Jeżowem z drogą krajową numer 19  do projektowanego węzła  na drodze S19. Pozostała część w kierunku Kopek  ma być realizowana w latach następnych. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu województwa Podkarpackiego 1,5 miliona złotych oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  w kwocie 8,5 mln.  złotych.
Rozpoczęte zostały także już prace  przy  budowie nowego mostu   w Bojanowie   na drodze 861. Dziękuję Wójtowi Gminy Bojanów Panu Sławomirowi Serafinowi  za pomoc w przygotowaniu dokumentacji  i wspólnych staraniach w tym zakresie. Budowa mostu zostanie sfinansowana ze środków województwa Podkarpackiego w kwocie około 7,5 mln złotych.