Radomyśl – Zaleszany – 24 czerwiec 2015 – Uroczysty odbiór rozbudowanych i zmodernizowanych obwałowań rzeki San na terenie gmin Radomyśl nad Sanem i Zaleszany oraz zbiornika retencyjnego w Rzeczycy Długiej.

Cieszę się że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu . Wierzę , że oddane zabezpieczenia będą dobrze   chronić przed powodziami. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Wajda z PZMiUW  oraz  Wszystkim Współpracownikom  a także  Panu Marszałkowi  oraz Koleżankom i Kolegom z Sejmiku  za to , że ta inwestycja została zrealizowana.