Get Adobe Flash player

Aktualności

Harasiuki – 17 maja 2015 – Gminny Dzień Strażaka.

Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że po raz kolejny mogłam świętować Dzień Strażaka w Harasiukach. Z okazji Dnia  Strażaka pragnę podziękować Wszystkim Strażakom za ich ofiarną, bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną innym ludziom. Życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość, zdrowia, wszelkiej pomyślności  a  dobro które czynicie by  zawsze do Was wracało. Dobrych ludzi wokół.

Nisko - 14 maj 2015 - Spotkanie z Marszałkiem Województwa w Nisku.

Z mojej inicjatywy do Niska przyjechał pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego na spotkanie z Wójtami i Burmistrzami. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Zarządu Powiatu Niżańskiego na czele ze Starostą. Celem spotkania było omówienie inwestycji, które będą realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i innych programów unijnych w latach  2015 – 2020. Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili swoje oczekiwania, które pokrywają się z moimi propozycjami, a które to przedstawiałam już kilka razy w czasie obrad Sejmiku. Najbardziej „boli nas” zbyt mała ilość inwestycji drogowych zwłaszcza na drogach wojewódzkich w powiecie Nisko, w porównaniu np. do tego co Pan Marszałek planuje w innych  regionach. W odpowiedzi na nasze postulaty Pan Marszałek trochę obiecał, ale większość inwestycji chce realizować dopiero po 2018 roku? Cieszę się, że Panowie Wójtowie, Burmistrzowie mogli zaprezentować Panu Marszałkowi swoje poglądy i postulaty, które ja w pełni popieram. Pan Marszałek również się do nich pozytywnie odniósł, za co dziękuję. Czy postulaty te przełożą się na konkretne decyzje ze strony Pana Marszałka i wniesione zostaną pod obrady Sejmiku propozycje konkretnych uchwał? Zobaczymy.       

9 maj - 70 rocznica zakończenia II wojny światowej.

70 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Przez sześć lat Polska znajdowała się pod straszliwą okupacją niemiecką. Polacy ponieśli w czasie II wojny światowej największe straty. Zginęły miliony Polaków. Miliony Polaków utraciły także  dorobek życia, za który  nie otrzymali od Niemiec rekompensaty.  Słowa szacunku należą się Wszystkim, którzy przyczynili się do pokonania  hitlerowskich Niemiec. Nigdy nie możemy zapomnieć o strasznych cierpieniach  Polaków, o tych którzy życie  oddali za Ojczyznę, o tych którym skradziono dorobek życia, o tych którzy musieli emigrować z Ojczyzny. Zawsze pamiętajmy o tych, którzy walczyli za wolną Polskę. Historia jest nauczycielką życia. Wyciągajmy z niej właściwe wnioski na przyszłość, oby nigdy więcej Polacy nie  brali już udziału w żadnych wojnach.
Wszystkim  życzmy  pokoju i spokoju .

3 maj 2015 – Stalowa Wola - Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 70 rocznicy nadania praw miejskich Stalowej Woli i 325 rocznica lokacji Rozwadowa.

W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w czasie której przedstawiono historię powstania miasta i Huty Stalowa Wola. Pierwsza siedziba Zakładów Południowych Nisko późniejszej  Huty Stalowa Wola była w Nisku / dziś restauracja  Zielony Dworek /.
Serdecznie gratuluję  pięknego jubileuszu Panu Prezydentowi,  Władzom Miasta  a przede wszystkim  Mieszkańcom  Stalowej Woli. Życzę,  by Miasto nadal się rozwijało a ludziom żyło się coraz lepiej. Dziękuję, że mogłam z zebranymi na uroczystej sesji  świętować i życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość.

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora