Get Adobe Flash player

Aktualności

Harasiuki – 6 - 7 wrzesień 2014 Grzyby Harasiuki 2014

Licznie przybyli Mieszkańcy i Goście na imprezę plenerową, która odbyła się na terenie kompleksu  sportowo – rekreacyjnego w Harasiukach.
Młodzież szkolna z Harasiuk przygotowała na tę okazję  programy artystyczne, były liczne koncerty różnych zespołów, otwarcie wystawy pokonkursowej wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Piękno Podkarpacia” oraz  wystawy fotograficznej Tadeusza Przytuły. Jak co roku częstowano wyśmienitą  zupą grzybową i nie tylko.  Na zakończenie imprezy odbył się festyn pod gwiazdami.
W Harasiukach tej malowniczej Gminie jest zawsze bardzo gościnnie i miło. Zawsze z przyjemnością  przyjmuję  zaproszenia.

Nisko – 6 wrzesień 2014 - Narodowe Czytanie Trylogii na plantach koło fontanny.

Na zaproszenie Pani  Anny Banach Kierownik Biblioteki Pedagogicznej i Pani Iwony Nemeczek Dyrektora Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Nisku  wzięłam udział w Narodowym Czytaniu Trylogii. Czytanie trylogii trwało do godzin wieczornych, a zaproszenia przyjęli min. Ksiądz Dziekan, przedstawiciele  różnych instytucji, urzędów, Komendant Policji, Szef WKU a także młodzież.  Szkoda, że nie przybył Pan Burmistrz i Pan Starosta. Mam nadzieję, że Panowie pozwolą się nam przekonać czy potrafią czytać w przyszłym roku.

Mielec , Zaleszany , Radomyśl nad Sanem - 5 wrzesień 2014 roku – Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z udziałem Pana Marszałka Władysława Ortyla i Pani Dyrektor WZUiMW

Przedmiotem spotkania były  sprawy związane z ochroną przeciwpowodziową  na terenie powiatów Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko.  Na te cele  Samorząd Województwa przeznaczył odpowiednie środki finansowe.  Obecnie  trwają prace  polegające na rozbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych min. na rzece San. W godzinach popołudniowych byliśmy w Radomyślu nad Sanem, gdzie realizowane jest zadanie San 1 - rozbudowa prawego wału rzeki San na długości 7,2 km na terenie gminy Radomyśl nad Sanem  oraz  na terenie gminy Zaleszany, gdzie realizowane jest zadanie San 2 na długości 5 km. W ocenie komisji prace przebiegają sprawnie i zgodnie z planem.  Zadania są finansowane z PROW . Planowany termin zakończenia robót  to maj 2015 roku.  Wierzę, że  realizacja  tych inwestycji  przyczyni się do poprawy stopnia zabezpieczenia przed skutkami powodzi na tym terenie.

1 wrzesień 2014 - 75 rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej.

Nigdy więcej wojny -  to znane hasło o którym  zawsze powinni pamiętać Wszyscy, którzy odpowiadają za  zachowanie pokoju na ziemi.
Polacy w czasie II wojny ponieśli  ogromne straty. Zginęło około 5.600.000 Polaków. Bardzo duże były też straty materialne  wynikające nie tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z konfiskaty majątków, rabunku  dokonywanego przez okupanta niemieckiego na ziemiach Polski. Należy też  nie zapominać  o stratach powstałych w wyniku rabunkowej eksploatacji gospodarki Polski przez Niemców oraz niewolniczej pracy Polskiej Ludności w kraju i wywozu na roboty przymusowe do Niemiec. Dlaczego należy pamiętać? – aby nigdy więcej w Europie nie było  wojny. W mojej Gminie do tej pory nikt nie otrzymał żadnego odszkodowania za wysiedlenia i doznane z tym krzywdy. Myślę, że w wielu innych miejscowościach w Polsce jest podobnie.

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora