Get Adobe Flash player

14 październik 2014 - Kłyżów gmina Pysznica – Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej

W uroczystości wzięli udział Mieszkańcy Kłyżowa, Dzieci i Młodzież  a także Goście. Mogliśmy podziwiać świetnie przygotowane i wykonane występy artystyczne przez dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłyżowie. Gratuluję Panu Wójtowi i Władzom Gminy tej inwestycji. Życzę, by ta sala gimnastyczna dobrze służyła dzieciom i młodzieży, by przyczyniła się do osiągania sportowych sukcesów. Większość pieniędzy na realizację tej inwestycji została przekazana przez Sejmik z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora