Get Adobe Flash player

Mój program

 Szanowni Państwo  -  Mieszkańcy   Powiatów    NISKO,  STALOWA WOLA, TARNOBRZEG,  KOLBUSZOWA,
 
Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Lista PIS pozycja 5.  
Pragnę podziękować Wszystkim Państwu  za  przyjazną współpracę  w mijającej kadencji Sejmiku, za życzliwość, za wszelkie dobro. Dzięki   współpracy z  Państwem   udało się  zrealizować wiele inwestycji, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Znam problemy związane z rozwojem Podkarpacia  i chcę pomagać w ich rozwiązywaniu. By następował dalszy rozwój potrzebne są nowe  inwestycje i nowe miejsca pracy .  Samorząd Województwa powinien  tak gospodarować pieniędzmi,  aby nie tylko przynosiły zyski przedsiębiorcom  ale, by tworzono nowe miejsca pracy. Będę wspierać  Państwa działania które prowadzą do rozwoju gospodarczego i społecznego, poprawy jakości życia  a także ograniczenia emigracji zarobkowej. 
Za najważniejsze  sprawy do  rozwiązania w nadchodzącej kadencji  samorządu  uważam między innymi :
- dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej, kolejowej,
- budowę obwodnicy Niska i Stalowej Woli oraz budowę nowego mostu na rzece San w Stalowej Woli,
-  budowę drogi S 19  na terenie całego województwa  i S 74 od Niska w kierunku Stalowej Woli i Tarnobrzega,
- budowę mostów na rzece Łęg w Bojanowie i  modernizację drogi  wojewódzkiej  numer 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki  wraz z budową chodników,
- modernizację drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk wraz z budową chodników, 
- przebudowę dróg wojewódzkich w Tarnobrzegu  numer 723 i nr 871  w celu poprawy komunikacji w mieście,
- dalszą rozbudowę Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka,
- budowę ścieżek rowerowych we wszystkich powiatach,
- inwestycje w wykorzystanie wód geotermalnych / naturalne bogactwo Podkarpacia/ ,  
- uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Stalowej Woli , Nisku , Tarnobrzegu  i Kolbuszowej  gdyż   rozwój tych miast jest ściśle powiązany z rozwojem sąsiednich gmin,  
- przeprowadzenie regulacji rzek i budowa wałów przeciwpowodziowych w celu zapobiegania skutkom powodzi,
- przebudowę  linii kolejowej nr 25,74, 78 na odcinku Stalowa Wola  - Tarnobrzeg – Sandomierz – Ocice – Padew i numer 68 oraz 565 na odcinku  Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją i nr 68 na odcinku  Rozwadów – Stalowa Wola – Nisko – Przeworsk,
- rewitalizację linii kolejowej nr 78 Sandomierz – Grębów i nr 74 Stalowa Wola – Sobów,
- inwestycje w rolnictwo  i dalszy rozwój obszarów wiejskich w celu poprawy jakości życia na wsi  i rozwoju gospodarstw rolnych ,
- przeprowadzenie  rewitalizacji  obszarów zdegradowanych po przemyśle siarkowym  poprzez kompleksowe wyposażenie  Jeziora Tarnobrzeskiego i jego otoczenia w infrastrukturę  umożliwiającą  rozwój funkcji gospodarczych ukierunkowanych na usługi związane z turystyką, wypoczynkiem  poprzez  między innymi  budowę dróg wokół Jeziora, parkingów  i innej infrastruktury która przyciągnie turystów  i osoby szukające  wypoczynku / np. park liniowy, narty wodne, place do grilowania itp. /,
- wdrożenie do realizacji programu „Błękitny San"  polegającego na kompleksowej regulacji gospodarki wodno – ściekowej  miast i gmin położonych wzdłuż rzeki San,
- poprawę dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- rozbudowę Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli poprzez budowę nowego bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,
- utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów  w Nisku,
- budowę lądowiska dla helikopterów w Stalowej Woli i Tarnobrzegu,
- poszerzenie  zakresu świadczonych usług medycznych  w szpitalach w Nisku, Kolbuszowej i Nowej Dębie,
- budowę sieci szerokopasmowej w województwie i poprawę dostępności do internetu ,
- rozwój placówek szkolnictwa artystycznego/ szkoły muzyczne, plastyczne, artystyczne, /
- utworzenie Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego  oraz rozwój placówek szkolnictwa sportowego ,
- rozszerzenie programu stypendialnego w szkołach i uczelniach wyższych,
- inwestycje w pomoc i opiekę społeczną ,  a w szczególności zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym .
Wierzę , że  dzięki dalszej współpracy z Państwem  zdecydujemy co jeszcze wspólnie możemy zrobić dla rozwoju naszych  Małych Ojczyzn  i ich Mieszkańców. 
Szanowni Państwo   - ponownie oddaję się ocenie Państwa w nadchodzących  wyborach do Sejmiku. Jeżeli Państwo obdarzycie mnie zaufaniem nie zawiodę. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem  możemy uczynić wiele dobra  dla Wszystkich Mieszkańców  Naszego Pięknego Podkarpacia.
Dziękuję  Państwu za  dotychczasową współpracę, za życzliwość   i życzę wszelkiego dobra na przyszłość.
Proszę o Państwa głos  w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Lidia Błądek

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora