Get Adobe Flash player

Aktualności

2 maj 2015 – Ulanów – Otwarcie Muzeum Flisactwa Polskiego w stolicy Polskiego Flisactwa pięknym mieście Ulanowie.

   W dzień Święta Flagi Państwowej, uroczyście otwarte zostało Muzeum Flisactwa Polskiego. Ulanów to stolica Polskiego Flisactwa. Niegdyś stąd Flisacy wyruszali w Świat. Gratuluję  Panu Burmistrzowi, Władzom Gminy i Radnym Rady Powiatu z terenu gminy Ulanów oraz dziękuję, że potraficie Państwo pielęgnować dziedzictwo waszych Przodków. To piękna tradycja, bądźmy  z niej dumni.

12 kwiecień 2015 - Bojanów - Otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno – Adopcyjnego dla osób niepełnosprawnych na skutek wypadku.

Ośrodek jest prowadzony przez Caritas  Diecezji Sandomierskiej. W ramach realizacji projektu zostało wybudowanych dziesięć domów oraz wyremontowano dotychczasowe pomieszczenia. W ośrodku będą organizowane turnusy terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Serdecznie dziękuję Księdzu Bogusławowi Pitucha – dyrektorowi sandomierskiej Caritas za zaangażowanie w realizację tego projektu. Dziękuję także wszystkim, którzy pomagali i wspierali to przedsięwzięcie a szczególnie władzom samorządowym, Wójtom i Burmistrzom z powiatu Nisko i Stalowa Wola, z którymi miałam przyjemność współpracować i  wspierać tak potrzebną w naszym regionie placówkę.

9 kwiecień 2015 - Zaklików - 450 lecie nadania praw miejskich miastu Zaklików.

Z okazji Jubileuszu 450 –lecia lokacji miasta Zaklików, pragnę złożyć Władzom i Mieszkańcom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.
Na te 450 lat składa się dorobek wielu pokoleń. Gratuluję Wszystkim Państwu osiągnięć i życzę, by kolejne pokolenia ten dorobek przejęły, pomnożyły go i przekazały następnym pokoleniom.
Szczególne gratulacje i podziękowania za pracę kieruję do Pana Burmistrza i Wszystkich Współpracowników, aby mieli wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.
 Wszystkim Mieszkańcom Zaklikowa życzę sukcesów w pracy oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, którą odprawił Ksiądz Biskup Diecezji Sandomierskiej J.Ekscelencja dr Krzysztof Nitkiewicz. Następnie odbył się spektakl historyczny na rynku oraz uroczysta sesja w Miejskim Domu Kultury.

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo,

Z okazji Świąt Wielkanocnych  życzę  Państwu zdrowia, pokoju, pomyślności. Niech każdy dzień przynosi Państwu radość, szczęście i nadzieję  związaną ze świętowaniem Zmartwychwstania Pańskiego.
Ciepłych Świąt Wielkanocnych w gronie rodzinnym i przyjaciół. 
życzy
Lidia Błądek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 .  Do wykorzystania  dla  rozwoju Podkarpacia jest  2 miliardy  114 milionów euro  w latach 2014 - 2020.  Teraz władze województwa  podejmą  dalsze  szczegółowe prace nad założeniami dotyczącymi  min. kryteriów konkursowych i kalendarza naboru wniosków.
Będzie także możliwość korzystania z funduszy unijnych w ramach programu  Rozwój Polski Wschodniej i  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Oto co zawiera  RPO WP na lata 2014-2020:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Na realizację Programu zostanie przeznaczone 2 114,2 mln euro, z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowi 1 519,5 mln euro, natomiast Europejski Fundusz Społeczny (EFS)- 594,7 mln euro.
 
Oś priorytetowa
Wsparcie UE (EUR)
Udział łącznego wsparcia UE w całości środków Programu
Fundusz
I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
374 mln
17,71 %
EFRR
II. Cyfrowe Podkarpackie
81 mln
3,83 %
EFRR
III. Czysta energia
253,7 mln
12 %
EFRR
IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
186,2 mln
8,81 %
EFRR
V. Infrastruktura komunikacyjna
406,4 mln
19,22 %
EFRR
VI. Spójność przestrzenna i społeczna
217,8 mln
10,3 %
EFRR
VII. Regionalny rynek pracy
227,4 mln
10,75 %
EFS
VIII. Integracja społeczna
169,1 mln
8 %
EFS
IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
128,5 mln
6,08 %
EFS
X. Pomoc techniczna
69,7 mln
3,3 %
EFS
 
Główni beneficjenci Programu

Czytaj więcej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  zaakceptowany przez...

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora