Get Adobe Flash player

Aktualności

13 październik 2014 - Nisko - Dzień Edukacji Narodowej

W Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku odbyły się  uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, na które licznie przybyli Nauczyciele i zaproszeni Goście. Wszystkim Nauczycielom życzę wszystkiego najlepszego, aby ich praca przynosiła im satysfakcję, zadowolenie a także, by była należycie doceniana w ich wynagrodzeniach.

75 Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne czyli  tajne struktury państwa polskiego. Przyjmuje się, że zapoczątkowało je  powstanie Służby Zwycięstwu  Polski 27 września 1939  roku, następnie  w dniu  13.11.1939 roku przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w dniu 14.02.1942 roku w Armię Krajową, która liczyła około 200 tysięcy żołnierzy. W czasie  II wojny światowej  bardzo ważną rolę odegrał ruch ludowy, gdyż to właśnie  w terenie w zdecydowanej większości  na strukturach  Stronnictwa Ludowego ROCH, przez cały okres okupacji  oparte były struktury polskiego państwa podziemnego, o czym wszyscy i zawsze powinni pamiętać, ale niestety dziś w oficjalnych przekazach  rola i znaczenie SL ROCH jest minimalizowana a nawet  pomijana.   Obok  Armii Krajowej działały Bataliony Chłopskie liczące około 160 tysięcy żołnierzy. Początkowo działacze ruchu ludowego  wstępowali do ZWZ, lecz  wzrost nieakceptowanych przez ludowców wpływów sanacyjnych wśród  kadry  kierowniczej ZWZ spowodował  zmianę przez Centralne Władze Ruchu Ludowego  decyzji w tym zakresie.  W  sierpniu 1940 roku  Centralne Władze Ruchu Ludowego  podjęły decyzję  o  utworzeniu  własnej formacji wojskowej  „Straży Chłopskiej" /kryptonim Chłostra/.  Do Straży Chłopskiej  masowo  przechodzili  działacze ruchu ludowego ze ZWZ. Wiosną 1941 roku Straż Chłopska została przemianowana na Bataliony Chłopskie. Zwierzchnictwo na szczeblu  centralnym sprawowało Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego a Komendantem  Głównym  BCh  został  Franciszek Kamiński. W terenie działały okręgowe , obwodowe, rejonowe, gminne  i gromadzkie  trójki SL ROCH, na których w terenie oparte były struktury Polskiego Państwa Podziemnego przez okres II wojny światowej.  Nazwa  ROCH  pochodzi od  „Ruchu Oporu Chłopskiego" 
 

Czytaj więcej: 75  Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

3.10.2014 Stalowa Wola - uroczyste spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi . 95- rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

Na uroczystość licznie przybyli Honorowi Dawcy Krwi,  którym dziękowano za  ich wielki dar  jakim jest  oddawana przez  nich krew ratująca życie innych ludzi. Zostały wręczone także  odznaczenia, wyróżnienia i upominki. Była też część artystyczna w czasie  której wystąpiła znana  wokalistka  Pani Małgosia Kotwica  /pochodząca rodem z Przyszowa/  a także  znany satyryk Pan Jerzy Kryszak.
Klub w Stalowej Woli jest najliczniejszym klubem na Podkarpaciu i w Polsce.
Serdecznie  dziękuję  Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi  za ich  godną pochwały i szacunku postawę  i życzę by dobro które czynią dla innych zawsze do nich wracało.  Prezesowi  Oddziału Rejonowego PCK w Stalowej Woli Panu  Antoniemu Kłosowskiemu  życzę dalszych sukcesów w integrowania  środowiska  i  promowaniu  krwiodawstwa.

1.10.2014 - rozpoczęcie roku akademickiego

Wszystkim Studentom  życzę dobrych wyników w nauce, by nauka przynosiła im zadowolenie i satysfakcję, by życie studenckie toczyło się beztrosko  i  spokojnie.  Natomiast Wszystkim Profesorom i  Wykładowcom  życzę  wiele satysfakcji z wykonywanej pracy. Wszystkiego najlepszego.

29.09.2014 – Rzeszów – sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Przedmiotem sesji  były między innymi sprawy  związane z budową tras rowerowych  oraz   inwestycjami  proponowanymi do realizacji w ramach  kontraktu terytorialnego dla naszego województwa. Wśród propozycji jest między innymi  budowa obwodnicy Nisko – Stalowa Wola, którą zgłosiłam do realizacji już kilka lat temu i nadal  popieram realizację tej  bardzo nam potrzebnej inwestycji . Więcej informacji znajduje się na stronie  sejmiku.

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora